Home / Australia / Tasmania / To St. Clair [5]

Photos taken on the way to lake St. Clair.